کارخانه تبدیل ضایعات

واحد رندینگ یا تبدیل ضایعات ( در کشتارگاه صنعتی دام قم ) با تولید پودر گوشت ، پودر خون و کلوخه استخوان همچنین روغن صنعتی آماده همکاری با تولید کنندگان واحد های تولیدی خوراک طیور و همچنین سایر واحد های صنعتی مرتبط من جمله کارخانه های صابون سازی و تولید گریس نسوز میباشد .