آگهی مزایده فروش تولیدات واحد رندینگ

شرح آگهی: فروش پودر گوشت ،  پودر خون ، کلوخه استخوان و روغن صنعتی  کشتارگاه صنعتی دام شرکت طیب گوشت پارسا(قم ) نرخ پایه کارشناسی پودر گوشت هر کیلو ۱۵۵،۰۰۰ ریال و پودر خون هر کیلو ۱۴۰،۰۰۰ ریال کلوخه استخوان هر کیلو ۱۴۰،۰۰۰ ریال و روغن صنعتی هر کیلو۴۲۰،۰۰۰ریال می باشد. شرایط آگهی:  تضمین وجه …

آگهی مزایده فروش تولیدات واحد رندینگ ادامه »