آگهی مزایده فروش تولیدات واحد رندینگ

شرح آگهی:

فروش پودر گوشت ،  پودر خون ، کلوخه استخوان و روغن صنعتی  کشتارگاه صنعتی دام شرکت طیب گوشت پارسا(قم )
نرخ پایه کارشناسی پودر گوشت هر کیلو ۱۵۵،۰۰۰ ریال و پودر خون هر کیلو ۱۴۰،۰۰۰ ریال کلوخه استخوان هر کیلو ۱۴۰،۰۰۰ ریال و روغن صنعتی هر کیلو۴۲۰،۰۰۰ریال می باشد.

شرایط آگهی:

 •  تضمین وجه نقد به حساب شماره ۱۵۳۶۰۸۳۹۴۰ و شماره شبا IR  ۸۱۰۱  ۸۰۰۰  ۰۰۰۰  ۰۰۱۵  ۳۶۰۸  ۳۹۴۰    بانک تجارت شعبه صفا شهر قم  و یا ضمانت نامه بانکی بنام مزایده گزار و یا انواع اوراق مشارکت بانکی – تضمین پنجاه میلیون ریال ، هزینه اسناد پانصد هزار ریال غیر قابل استرداد به حساب۱۵۳۶۰۸۳۹۴۰ و شماره شبا IR  ۸۱۰۱  ۸۰۰۰  ۰۰۰۰  ۰۰۱۵  ۳۶۰۸  ۳۹۴۰    بانک تجارت شعبه صفا شهر قم به نشانی مزایده گزار (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت) می باشد .
 • برگزار کننده: شرکت طیب گوشت پارسا نوین قم
 •  مناطق :تمامی استانها
 • تاریخ  انتشارآگهی  ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
 • مهلت دریافت اسناد :خرید تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 
 • مهلت ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ 
 • تاریخ بازگشایی :  ساعت ۸ صبح مورخ  ۱۸/۰۳/۱۴۰۲
 • نوبت اعلام : اول
 • شماره آگهی : ۱۰۰۲/۰۲/۱۴۰۲
 • منبع  : روابط عمومی شرکت طیب گوشت پارسا
 •  تلفن  ۰۲۵-۳۳۸۰۰۱۸۲ –  ۰۹۱۲۲۵۳۸۳۶۴- ۰۹۱۲۶۴۵۳۸۵۳:
 •  فکس: عدم دسترسی
 •  ایمیل: email:info@tayebgoosht.ir
 •  وب سایت: عدم دسترسی
 • آدرس  : قم – کیلومتر ۷ بزرگراه قم جعفریه کشتارگاه صنعتی دام قم ( شرکت طیب گوشت پارسا )