سکوی بارگیری لاشه گوشت به صورت همزمان با ظرفیت پهلوگیری ۱۰ نقطه باراندازد به مساحت ۸۶۰ متر مربع به بهره برداری رسیده است .