عقد قرارداد و استخدام تیم فنی به منظور کنترل ونظارت بر استحصال گوشت و محصولات پروتئینی کاملا بهداشتی ، عاری از هرگونه میکروب و بیماری های دامی زیر نظر اداره کل دامپزشکی استان و اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها و دستور العمل های بهداشتی با نظارت دامپزشک ، کارشناس دامپزشکی و تکنیسین های مجرب دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه همکاری در کشتارگاه و اخذ دانش نامه های کاربردی .