تاسیسات گرمایشی شامل دیگ های آب گرم ، منابع دو جداره نگه داری آب گرم تحت فشار ، پمپ های انتقال آب و همچنین تاسیسات صنعتی تصفیه ی آب به منظور امکان تامین آب بهداشتی جهت شستشوی لاشه و بهره بری از آب بهداشتی در تامین رطوبت سالن های نگه داری لاشه گوشت ( پیش سرد )

سالن تاسیسات آب مجهز به پمپ های فشار قوی تامین کننده ی فشار لازم بر روی نازل های پیش بینی شده جهت شستشو و ضد عفونی کردن سالن های کشتار و همچنین نازل های آتش نشانی میباشد .

این مجموعه با ظرفیت ذخیره سازی ۲۰ هزار لیتر آب شیرین متناسب با ظرفیت کشتار نسبت به تامین آب بهداشتی و مطمعن اقدام به تجهیز منابع آب چند جداره پلی اتیلن نموده است .