تاسیسات سرمایشی شامل موتور های مکانیکی ، منابع ذخیره گاز آمونیاک ، تابلو های برق ، کنددانسور و خطوط انتقال گاز به صورت رفت و برگشت به اواپراتور ها و فن های ایجاد کنوکسیون سالن های پیش سرد ، تونل های انجماد و سالن های نگهداری با ظرفیت -۴۰ درجه سانتی گراد .

سالن های پیش سرد مجهز به واحد کنترل رطوبت با بهره گیری از پمپ های فشار هیدرولیکی و نازل های مه پاش با تنظیمات تایمری و نمایشگر میزان رطوبت با پیش فرض درجه اشباع ۸۵ تا ۹۰ درصد میباشد .