این واحد قادر است نسبت به دپو و تبدیل خون ، چربی های غیر خوراکی ، استخوان و … با انجام فرایند فیزیکی محصولات جانبی صنایع کشاورزی ، دام و طیور و … را فرآوری و آماده ی تحویل به صنایع بالا دستی نماید .