ارتباط با کشتارگاه

جهت هماهنگی و مذاکره با مدیریت کشتارگاه با شماره تلفن

  • ۳۳۸۰۰۱۸۸ (۰۲۵)
  • ۳۳۸۰۰۱۸۷ (۰۲۵)
  • ۰۹۱۲۲۵۳۸۳۶۴ آقای مهندس شاهزاده

تماس حاصل فرمایید .

  • کیلومتر ۷ جاده قم جعفریه ، کشتارگاه صنعتی دام استان قم